تاریخچه

گروه ایران کلد پرسینگ کارخانه زیت کرمان را در سال 1369 احداث و به بهره برداری رساند. در ابتدا این کارخانه فقط به روش Hot Press اقدام به تولید روغن خام می کرد. اما به مرور زمان و با مشاهده ضعف های این روش در میزان و کیفیت روغن خروجی تصمیم به اجرای طراحی نو گرفته شد که طی آن حرارت از سیستم روغن کشی حذف شود و عمل روغنگیری از دانه صرفا تحت فشار انجام شود که پس از انجام آزمایشات فراوان و ساخت بیش از 20 مدل آزمایشی و صرف هزینه های زیاد سرانجام این کار به نتیجه رسید و اولین دستگاه روغن کشی Cold Press در ایران ساخته شد.

گواهی نامه های دریافت شده ایران کلدپرسینگ

این اختراع در سال 1375 و به شماره 25526 سازمان ثبت اختراعات در کشور به ثبت رسید .

از آن زمان تاکنون این کارخانه تمامی فعالیت های خود را تحت روش پرس سرد انجام میدهد. با توجه به نیاز داخل کشور و رویکرد گروه ایران کلد پرسینگ جهت بهبود کیفیت روغنهای تولیدی و استفاده از روغن های سالم و عاری از مواد شیمیایی ، این گروه از سال 1383 اقدام به عرضه ماشین آلات خود به بازار آزاد نموده است که با استقبال بسیار خوب داخلی و خارجی روبرو شده است . هم اکنون این گروه در زمینه ساخت ماشین آلات روغن کشی و تولید روغن کنجد و سایر روغن های گیاهی فعالیت می کند.

%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86%da%af

%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86%da%af-3

%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86%da%af-2