گواهینامه ها و تائیدیه ها

گواهینامه ها :
گروه ایران کلد پرسینگ همواره سعی کرده است تا با تکیه بر دانش روز جهان جهت ارتقا صنعت روغنکشی کشور گام بردارد و در این راه استانداردها و گواهینامه های متعددی را از مراجع ذیصلاح کسب کرده است ؛ در این بخش گواهینامه ها و تقدیرنامه های گروه ارائه می گردد:

تائیدیه ها :
گروه ایران کلد پرسینگ طی سالیان اخیر پروژه های بیشماری را جهت راه اندازی خطوط تولید روغن کشی (با پرس سرد) با موفقیت به انجام رسانیده است ؛ در اين بخش تائيديه هاي مشتريان اين گروه ارائه مي گردد: