چرا پرس سرد؟

سامانه پرسش و پاسخچرا پرس سرد؟
ایران کلد پرسینگ عضو سایت 5 سال قبل

زیرا روغن های تولید شده به روش  پرس سرد 100% ارگانیک و طبیعی بوده ،  سازگاری با اعضای بدن  انسان چون قلب و کبد را دارد و فاقد هرگونه  مواد افزودنی است.
انواع روغن های پرس سرد در بخش های مختلف خوراکی ، آرایشی ، بهداشتی و دارویی در سطح جهانی استفاده میشوند.
روش پرس سرد ؛ روش نوین اختراع شده در سال 1375 در ایران است که برای روغنکشی از انواع دانه های روغنی خام ؛ بدون استفاده از حرارت و حلال اجرا میشود. که خوشبختانه پیش از کشور های توسعه یافته ، مورد استقبال هموطنانمان قرار گرفت و امروزه درراستای کار تولید کنندگان  عمده  قرار گرفته است.